Šeimos nario vairavimo mokymo atmintinė

Nuo 2014m. liepos 1 dienos, asmenys VĮ „Regitra“ išlaikę teorijos žinių egzaminą, bei turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą gali praktinio vairavimo mokytis su šeimos nariu.

Šeimos nariais yra laikomi – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Daugiau informacijos apie mokymą, bei apie reikalavimus šeimos nariams, asmenims norintiems mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu, bei mokymo metu naudojamoms transporto priemonėms rasite Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos puslapyje http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/eimos-nario-vairavimo-mokymo-atmintine/2558