Pradinis profesinis mokymas

Vairuotojo pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimas („95 kodas”)

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti:

 • Vairuotojai, norintys vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo mėn. 10 d.
 • Vairuotojai, norintys vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Vairuotojai gali įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją krovinius vežti komerciniais tikslais nuo:

 • 18 metų – Mokymo trukmė 300 val.;
 • 21 metų – Mokymo trukmė 150 val.;
  Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos krovinius vežti komerciniais  tikslais  kursų  kaina – 666 Eur (Mokymo trukmė 150 val.);
  Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos krovinius vežti komerciniais tikslais kursų kaina – 1330 Eur. (Mokymo trukmė 300 val.); 
  Vairavimo mokyklos „Visagalis“ mokiniams kursų kaina tik 521 Eur.                           (Mokymo trukmė 150 val.);.
  Vairavimo mokykloje „Visagalis“  lankantiems C+CE arba C+D kategorijų vairavimo kursus pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo kursų kaina – 492 Eur.(Mokymo trukmė 150 val.); 

  Vairuotojai gali įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją keleivius vežti komerciniais tikslais nuo:
 • 21 metų – Mokymo trukmė 150 val.;
  Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos krovinius vežti komerciniais tikslais kursų kaina – 666 Eur. (Mokymo trukmė 150 val.);
  Vairavimo mokyklos „Visagalis“ mokiniams kursų kaina tik 521Eur.                             (Mokymo trukmė 150 val.);.
  Vairavimo mokykloje „Visagalis“ lankantiems CE+D arba C+D kategorijų vairavimo kursus pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo kursų kaina – 492 Eur.
  Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos kroviniams arba keleiviams vežti komerciniais tikslais praplėtimo kursų kaina – 318 Eur. 
  Vairavimo mokyklos „Visagalis“ mokiniams kursų kaina tik 250 Eur..
   

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • vairuotojo pažymėjimas;
 • galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
 • nuotrauka (3×4 cm.).