Profesinis mokymas

Profesinis vairuotojų mokymas

Nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. visose 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, reglamentuojančios vairuotojų, vežančių krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, pradinės kvalifikacijos įgijimą bei jų periodinio mokymo tvarką.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pagal šią tvarką visi būsimieji profesionalūs vairuotojai privalės įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir vėliau kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją specialiuose mokymuose.

Atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką, jei jis yra ilgesnis nei 5 metai, suteikiama galimybė atitinkamai pratęsti kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo galiojimą. Periodinio mokymo pažymėjimas galės galioti iki 7 metų.

Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 10 d. visi autobusų vairuotojai, o nuo 2014 m. rugsėjo mėn. 10 d. ir visi krovininių automobilių vairuotojai privalės turėti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.